Canti Siciliani

Nun lu sapiti
(Esposito-Maglia)

Non lu sapiti l'amuri ca v'haiu
e non sapiti quantu vi disiu
non lu sapiti comu chiangiu e staiu
quann'è ca ppi mumentu non vi viu

Dintra di l'arma mia na vampa cci haiu
e lu me cori è vostru e non lu miu
si moru 'nparadisu non ci vaiu
pirchì p'amari a vui non pensu a Diu

E vui sapennu st'amuri e sti peni
mi lassati muriri comu 'ncani
ma oggi siddu cc'è cu vi tratteni
speru di cunvincirivi dumani

Cchiù non m'amati e cchiù vi vogghiu beni
chiù passa e chiù vi mannu cristiani
non mi lassati amuri 'ntra sti peni
pirchì siti ppi mia l'acqua e lu pani

Indietro