Canti Siciliani

'Ntra ville e valli
(Popolare)

'Ntra ville e valli e 'ntra boscura funni
unn'è l'amanti mia di ca spariu
la vaiu ppi circari e 'ntrovu dunni
pi lu so amuri lu munnu furiu

Vaiu a lu mari e c'addumannu a l'unni
forsi passau di ca l'amuri miu
e l'ecu di luntanu m'arrispunni,
ca schiava di li turchi sinni iu

M'addisiassi la spada d'orlandu
quantu girassi ppi tuttu lu munnu
la me Agatuzza mi mori chist'annu
cu t'affirrau ivì, iu mi cunfunnu.

Fu so mammuzza cu cori tirannu,
la mannò a mari a circari u nonnu
comu 'ncagghiasti, non sintisti u bannu,
u 'nghiti a mari li turchi ci sunnu

Indietro