Canti Siciliani

Mi votu e mi rivotu
(Anonimo - si dice Vincenzo Bellini)

Mi votu e mi rivotu suspirannu,
passu li notti 'nteri senza sonnu,
e li biddizzi tò vaiu cuntimplannu,
li passu di la notti finu a ghiornu

Pi tia non pozzu n'ura ripusari,
paci non havi chiù st'afflittu cori.
Lu vo' sapiri quannu t'aju a lassari?
Quannu la vita mia finisci e mori.

Ci penzi quannu nsèmula abballammu
e a siritina cchi sonu tinemmu?
Ntra l'occhi tutti dui ni taliammu,
n'arrussiau la facci e poi ridemmu.

Abballannu e suspirannu
li manu n'affirrammu e ni stringemmu...
Lu vo' sapiri quannu t'aju a lassari?
Quannu la vita mia finisci e mori.

Indietro