Canti Siciliani

Lu 'nguì e lu 'nguà
(Raccolta Vigo)

Chi masculu, chi masculu
stanotti mi nasciu
beddu pari un San Paulu
stu nicareddu miu.
Vinni pi ralligrarici
la casa a so papà
oh quantu è beddu sentiri
lu ‘nguì, lu nguì e lu ‘nguà.
La casa senza niciuli
è chiesa senza santi
passa la vita ‘nzipita
magari s’è rignanti.
Nun c’è na vuci angelica
ca ti chiama papà.
Nun c’è na donna amabili
nun c’è , lu nguì, lu ‘nguà.
L’omu ‘nta la vicchiaia
cci accrisci lu sturtigghiu
disia magari l’alitu
d’un figghiu o d’una figghia.
Mentri iu filicissimu
quannu agghicu a dd’età
tra figghi, nori e jennari
c’è sempri lu ‘nguì e lu ‘nguà.

Indietro