Canti Siciliani

Canto dei pescatori di corallo
(580-Raccolta Favara)

Ohè, Nicò, ohè, Nicò
Mitti curallu russu 'ncoppa'a bascul
ohè Nirà ohè Nirà
e viri comu assumma lu currà
ohè Nicò ohè Nicò
e sinni jamu 'ncoppa 'a sicca no
Utta cata ut, utta cata ut
e comu su belli i maccarrù
e issi issi è, e issi issi è
e viri comu assumma lu currà
e tirà, e tirà
e viri comu assumma 'u sciarabà
o tirà, o tirà
e viri comu assumma lu currà

Indietro